Thanks a tammobile1010 giúp đõ e việt hóa máy này .
Share file samsung vh ok , do máy tính lỗi nên e không thể dump file add sẵn ch play build tar cho ae được , nên ae chịu khó chép tay ch play vô dùm e . máy khách lấy gấp nên không có hình ảnh . Link cho ae nào cần
File :


CH Play :


Pass : inbox...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]