Sáng gặp kèo con lenovo A788t máy nội địa china chạy tiếng việt ae ai có rom tv con này.thanks ae trc nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]