máy mất nguồn không có giao động,e thay thạch anh giao động giờ kim nhích 1 ti,nhưng thả nút nguồn ra thì lại trở về 0,ae nào gặp wa cho xin chúc ý...
máy mất nguồn không có giao động,e thay thạch anh giao động giờ kim nhích 1 ti,nhưng thả nút nguồn ra thì lại trở về 0,ae nào gặp wa cho xin chúc ý kiến ạ,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]