thông số máy
FCC ID: A3LGTI9300A
SSN -I9300GSMH
MÁY NƯỚC CHỮ TOÀN CHỮ NGA KO THÔI...
EM NÓ BÁO Unfortunately. sýtem ui has stopped. MÌNH CHƯA GẶP QUA BAO H MÀ CŨNG ÍT ĐỤNG DÒNG NÀY NÊN KO BIẾT. AE CHỈ GIÚP VỚI...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]