samsung s3 nghe nhac ghi âm ok
goi ko nghe cả 2 bên(900 ko nghe ,lây máy khác gọi cũng ko được
đã cài phần mên lại rồi ko khả quan
đang tính đục ic âm thanh đóng lại
hay bị con GPM
lâu lâu mất sóng khoán phút mất rồi có lại


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]