Nhận cây máy rớt nước không sạc được thấy con R đó nó đen mà k biết R bao nhiêu bốc đại R360 vô not ok và bỏ vô nó xì khói không hiện tượng khi cắm sạc, và tự động bật nguồn đã vệ sinh sạch sẽ rồi, xin ae cách giải pháp con này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]