Anh em nào gặp rồi xin xhir giúp mình với mình xin cám ơn vì lỗi này up lại rom vẫn không hết


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]