e nhận nokia 5230 ăn nguồn trước.e đã nhấc hết tụ vbat vẫn ko hết,đã cách ly công xuát vẫn ko hêt,ae ai lam qua rồi xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]