như tiêu đề nhờ anh em ai có máy connspeed t 5 mất nguồn cũng được chia lại cho em với .nhận máy mất nguồn sửa ok để trên bàn loay hoay bị mất giờ phải đền .đây là hình em nó .cuối năm còn bị dính xương[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]