em nhận con máy mất mic thay 2 cái vô không thấy được.đo thấy mất trở kháng .mất con mầu đỏ này.hỏi các anh xem có cách nào câu không ạ?
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]