Tình hình em có 1 con SM-G3812 nhưng không có tiếng việt. mong các bác từng làm qua cho em xin cái ROM Hoặc file tiếng việt ak...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]