máy đứt mạch + của những phím đó. cứ khò nóng + đóng lại chân thì phím bấm bình thường, dùng nửa ngày lại liệt. tôi đã thay 2 3 con ic phím nhưng cứ dùng nửa ngày lại liệt. mọi người có giải pháp nào chỉ dùm mình với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]