như tiêu đề máy khách mất míc ae nào làm qua rồi xin chỉ giúp,mình câu như ở bác phú nhưng không được.cám ơn ae nhiều,tổng trở có hết nha ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]