tìm trên google k có thông tin up rom cho em nó

nên mạo muội post lên cho ace biết đỡ tốn thời gian

vào chế độ up rom thì volume + - nhé

file thì vào suport mực load về

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]