em nhận con skya 830s ko có 3g imei thì toàn số 0000000000000 sóng gsm thì có. huynh nào có cách fix chỉ em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]