nhận cây iphone 4 cặp 8824 trong tình trạng treo cáp, reto lỗi 23 khi kẹp L2 với mass, loay hoay mãi, mình nhấc con L2 lên reto đến đoạn itunes báo 10s, nhanh tay rút cáp tháo pin, hàn L2 lại lụm lúa. xin các bác chém khẽ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]