mới nhận của khách một em 520 khách hàng bảo vẫn đang dùng bình thường tự nhiên thấy không lên , em kiểm tra máy không thấy bị rơi nước hay rơi cong vênh kẹp nguồn thỉ thấy nó rung cái rồi treo luôn màn hinh không hiển thị gì cả , em tháo ra thấy main vẫn mới chưa sửa chữa gì , chưa gặp trường hợp này mong anh em giúp , em tấm hình kẹp dòng treo:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
mong được anh em chỉ giúp , em xin cam ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]