máy đã gở bỏ u15.đo tổng trở vẫn bình thường.do so đồ thay vao cặp.đả thay cặp khac luôn.vẩn not ok.cao thu nao ra tay giup e.e mệt mỏi vs no rồi

Chú ý: Sử dụng tiếng Việt đủ dấu khi post bài.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]