ae trên 4r cho mình hỏi iphone 4 rétore xong cài ngôn ngư quốc gia xong báo lôi there is a problem with your iphone như vậy là bị gì
lần đầu găp bệnh này không biết làm gì trước nhờ ae chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]