tình trạng máy ẩm nước ,đã vệ sinh thay loa mới , đo thông mạch ok ,làm lại chân upp nhưng vẩn ko đc ,nhờ ae giúp đỡ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]