Bác nào có tiếng việt con này thì giúp em với...E xin cảm ơn và hậu tạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]