như tiêu đề e đang cần rom s2 hd e 120k tiếng việt flash qua odin ae có cho e xin.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]