ace nào có file tiếng việt con này cho e xin với ạ. chạy file của s5220 có tiếng việt nhưng không nhận sim....:-/:-/:-/:-/:-/


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]