như tiêu đề iphone 4 rớt nước mất nguồn,mơ nguồn dao động lên rồi rớt,mog ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]