như tít, khách mang đến con 3gs bệnh e chưa gặp bao giơ, cụ thể như sau: lắp sim vào chỉ cần đút túi xong bỏ ra là mất sóng xong lại tự dò lại, nút gạt rung gạt xuống cái là phím volume - tự chạy tụt về mo, vỗ vỗ vào máy cũng mất sóng và phải dò lại từ đầu. Lên sóng sóng lại khỏe bt như k có ch gì xảy ra, e đã thay cáp nguồn nhưng vẫn bị kiểu gạt rung là voluume - tự chạy.e chưa đục đẽo gì, main sáng bóng, các bác gặp hay có giải pháp nào thì chỉ e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]