mình cần tìm firmware, các công cụ, soft và driver của điện thoại avio sen c16. bạn nào có thì share cho mình nhé đang cần gấp. cám ơn nhiều Gmail...
mình cần tìm firmware, các công cụ, soft và driver của điện thoại avio sen c16. bạn nào có thì share cho mình nhé đang cần gấp. cám ơn nhiều
Gmail của mình đây: boy95th@gmail.com


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]