bập bõm chạy phần mềm. có box volcano và 1 con máy Q200... mà không biết hàn chân như nào. đã cài driver rồi... ko biết hàn bằng cáp USB có được ko nữa ... anh em pro xin giúp với... thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]