Như tiêu đề đang flash thì hiện lỗi Erase IMAGE Block Failed !!!. Không flash đc nữa. E vừa đóng lại cặp. Xin AE giúp đỡ. Tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]