mình đang cần tìm rom con hbt a15 chíp spd ae có hoặc có trang wep chi na nào tìm rom con này cho mình xin với thank ae trước ạ
em nó đây ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]