AE gặp bấm cho nhanh, vào hardreset ok

Vào recovery giữ power + back đến khi hiện con robot nằm ngửa, bấm tiếp phím back sẽ hiện ra bảng wipe.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]