em mới mua 1 cái c3-00 may hoạt động bình thường nhưng không nhận tai nghe . Và khi màn hình tắt đi khoảng 30 phút hoặc không dùng tới trong thời gian dài .. nếu có cuộc gọi tới máy sẻ bị trắng màn hình hoặc mình bấm vào củng trắng phải mất khoảng 10s ,thì hình mới có lại bình thường . em là thợ mới tay nghề non nớt mong đươc chỉ dúp Thanks
Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]