mây anh có rom tiếng việt 4.4.4 note n910t cho em xin với hoặc rom full cũng dk ẹm thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]