Rom 1:

Rom 2:


P/s: Nếu rom 1 ko ok thì up rom 2 nha mọi người

Tool:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]