Xin chào các bạn.

Bạn nào co rom ASUS zenphone 4.5 T00Q cho mình xin.

up qua thẻ nhớ,thank all

.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]