*hhư tiêu đề em đang gặp nạn cây qsmart pad . h máy đang trong tình trạng k lên nguồn cắm usb vẫn nhận cổng , anh em ai có file chuẩn con này cho em...
hhư tiêu đề em đang gặp nạn cây qsmart pad . h máy đang trong tình trạng k lên nguồn cắm usb vẫn nhận cổng , anh em ai có file chuẩn con này cho em xin với , em chạy file ở trên mạng k đc nó toàn báo lỗi như vậy.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
đây là hình máy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
anh em nào có cho em xin file hoăc pương páp cưu em xin cảm ơn và hậu tạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]