như tiêu đề e nhận cây s2 hd e 120k flash xong máy báo lỗi này là lỗi j ae
IMG]http://up.kythuatphone.vn/files/11-02-2015/kythuatphone1423625096.jpg[/IMG]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


.đã làm đủ cách nhưng không được nhờ ae giúp .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]