chạy gionee Pioneer P3 ae ai biết xin chém nhẹ tay : tải đầy đủ mấy flie này về rùi giải nén ra chiến chíp MTK nhé 1. Download ROM...
chạy gionee Pioneer P3 ae ai biết xin chém nhẹ tay :


tải đầy đủ mấy flie này về rùi giải nén ra chiến chíp MTK nhé1. Download ROM Gionee Pioneer P3 chính thức[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]2. Download Driver cho Gionee[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]3. Download Flashtool để cập nhật[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]Sau khi tải về hết các thành phần các bạn copy hết vào 1 thư mục cho dễ làm việc:D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]