Như tiêu đề ae nào đã từng gặp xin chỉ giáo, Vbat có cấp đầy đủ nhưng ko ra V led+, tìm ic thay nhưng ko có, có cách nào độ nhờ ae chỉ dùm! Image:...
Như tiêu đề ae nào đã từng gặp xin chỉ giáo, Vbat có cấp đầy đủ nhưng ko ra V led+, tìm ic thay nhưng ko có, có cách nào độ nhờ ae chỉ dùm!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]