Rom tiếng Việt SU880 V20C đã Việt hóa 98%, đã fix SMS, chưa fix bàn phím Dial Hàn quốc, không cá nhân hóa.

Yêu cầu:
- Máy đã up rom gốc SU880 V20C
- Root máy

Tải về: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Giải nén bỏ file system.img vào thẻ nhớ
- Chạy file tv_v20c.bat từ máy tính
- Fix 2 đồng hồ: Chép đè file settings.db vào đường dẫn data/data/com.android.providers.settings/databases (thực hiện 2 lần)

Tự làm tự chịu các bác nhé, SU880 hơi chuối tí, nếu làm máy brick thì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]