E2550 máy main còn đẹp không rớt nước thay dây cáp xong mất nguồn giao động lên 1 chút , và lắp pin cũng không len nguồn , anh em giúp minh với...!
E2550 máy main còn đẹp không rớt nước thay dây cáp xong mất nguồn giao động lên 1 chút , và lắp pin cũng không len nguồn , anh em giúp minh với...!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]