share file Tv + cách unlock scl23 NJ1 cho anh em kiếm lúa , anh em soi kỹ sẽ thấy cách unlock , ai biết rồi nhẹ tay cho em
Tiếng việt build trên stock rom NJ1 mới nhất
Hard reset ko mất tiếng việt
rom ổn định mượt mà ko hao pin
file cuối bài...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]