như tiêu đề nhận khách máy tiếp đất vỡ cảm ứng mất đèn đã thay màn hình vẫn không được ,không có sơ đồ con này ,ae ai làm qua xin giúp thank all ae .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]