Như tiêu đề e nhận máy cắm sạc báo ngắt kết nối pin, hiện hình tam giác với quả pin bị gạch chéo.đo đạc thấy mất trở kháng chân bsi mà k biết chân này đi vào đâu.ae ai làm rồi giúp e với ạ.e cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]