có con a800s chỉ nhận mỗi sim vina nghe gọi ok các sim khác không nhận ae có hướng giải quyết giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]