Tình trạng : s5360 khởi động lại liên tục, có khi vào được menuấm bấm vài cái là nó tự khởi động lại. Nghi bị FW nên vào chế độ Download mode để...
Tình trạng : s5360 khởi động lại liên tục, có khi vào được menuấm bấm vài cái là nó tự khởi động lại.
Nghi bị FW nên vào chế độ Download mode để flash lại thì vào download mode 1 tí cũng tự khở động lại.

Giải pháp : Thay công tắc nguồn = 100% ok
Đã gặp và xử ok bằng cách thay nút nguồn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]