Nhận con x6-00 sạc hoài ko đầy pin, đã đóng lại betty và ic nguồn vẫn vậy ạ, mong ae giúp
đã thay ic nguồn nhỏ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]