Galaxy DUOS s6102 bật nguồn tự sạc pin Tình trạng : Lỗi này gắn pin không bật nguồn máy cũng tự sạc pin, hoặc bật nguồn lên thì cục pin trên...
Galaxy DUOS s6102 bật nguồn tự sạc pin


Tình trạng : Lỗi này gắn pin không bật nguồn máy cũng tự sạc pin, hoặc bật nguồn lên thì cục pin trên thành trạng thái hiện dấu tia chớp hoặc tự nhảy báo đang sạc.
Lỗi này thường thấy ở các máy galaxy khác như S5360 là hay bị nhất.

Khắc phục : Và bệnh của nó khắc phục duy nhất 90% là ok bằng cách thay đuôi khác khác.

Còn trường hợp xầu nhất là chân Vbat chạm với chân sạc trong ic sạc luôn mà thôi. trường hợp này tháo ra đóng lại ic sạc hoặc thay ic sạc mới. (nếu chân sạc đi vào con nguồn thì cũng làm như vậy đối với con nguồn làm chân lại hoặc thay mới)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]