đó giờ ko làm Ip,nay khách đưa vào cái 5 liệt nút home,đã thay nút home trên mà vẫn không đc,nghi bị phần cáp.lấy nhíp chập 2 chân lại cũng không thấy ăn uống gì,không biết phím home thông với chân nào trên socket nữa,nhờ ae chỉ giáo để đo xem bị dây nguồn hay trên main,thank ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]