em nhận cây 4s.mất mic loa ngoài,loa trong khi đàm.ghi âm kiểm tra mic,loa ngoài loa trong đều ok.em đã thay cụm chân xạc khác,vệ sinh sạch sẽ vẫn vậy.bác nào làm qua chỉ em với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]