Em nhận của khách con iphone6 bị mã gmail chỉ biết máy chạy chíp spd vì máy vẫn còn bảo hành nên e không giám tháo.cho vào volcano nhưng không bootboot được chaỵ tool spd chip 6820 cũng không được ai đã làm qua máy này giúp em với.em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]